Complemente de Matematici – Curs

Marți, 23 octombrie 2018, ora 20:00, sala AN 030 din Rectorat

Asist. univ. dr. Alexandru Negrescu: Serii numerice în probleme de concurs

Cursul ”Complemente de Matematici” are drept scopuri principale lărgirea orizontului matematic al studenților și pregătirea concursurilor naționale și internaționale de matematică. Poate participa, în mod gratuit, orice student al UPB.