Anul trecut, prin luna aprilie am făcut o consultație pe tema transformării Laplace. Aveți aici materialul scanat: https://alexnegrescu.wordpress.com/2013/04/07/materialul-facut-pe-2013-04-07-transformarea-laplace/.

În plus, vă mai indic niște documente cu probleme rezolvate la transformarea Laplace, pentru a stăpâni cât mai bine subiectul:

http://www.math.ualberta.ca/~xinweiyu/201.ev1.12w/201.ev1.12.Lec18.pdf (convoluție, ecuații integrale și diferențiale)

http://faculty.atu.edu/mfinan/4243/Laplace.pdf (teorie și multe probleme rezolvate)

http://math.gmu.edu/~dwalnut/teach/Math214/Fall11/214f11q12_soln.pdf (ecuații diferențiale)

http://www.fpp.edu/~milanb/tpmeh/ummp/Laplace1.pdf (teorie de bază)

http://www.mast.queensu.ca/~math235/PracticeProblems/sol_extra_10.2011.pdf (inverse și ecuații diferențiale)

http://www.math.ksu.edu/math240/math240.f11/exam3sol.pdf (ecuații și un sistem)

O carte foarte bună dedicată în întregime transformării Laplace este cea de la Schaum’s Outlines: http://www.svce.ac.in/departments/maths/Lapref.pdf

Apoi, găsiți în cartea lui Kreyszig, http://faculties.sbu.ac.ir/~sadough/pdf/Advanced%20Engineering%20Mathematics%2010th%20Edition.pdf, teoria foarte bine prezentată, cu probleme, pentru transformarea Laplace (pagina 203) și pentru seriile și transformarea Fourier (pagina 474).