Vă rog să scrieți, printr-un comentariu, data la care aveți examenul, astfel:

Disciplina ……

Seria ……

Grupa ……

Data …….

(eventual și ora)

Trebuie să evităm suprapunerile. În caz contrar, nu voi putea fi prezent.

Pentru eficiență, nu e nevoie să comenteze șeful de grupă. Poate să o facă oricine din grupă.