1. Arătați că S=\left\{v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}; v_2=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}; v_3=\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}\right\} este o bază pentru \mathbb R^3.

2. Arătați că S=\left\{v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}; v_2=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}; v_3=\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}\right\} este sistem liniar dependent și precizați o relație de dependență liniară între vectorii săi.

3. Studiați liniara independență a sistemelor de vectori:

a) S_1=\left\{v_1=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}; v_2=\begin{pmatrix}2&3\\1&2\end{pmatrix}; v_3=\begin{pmatrix}-1&-3\\1&3\end{pmatrix}\right\} in \mathcal M_2(\mathbb R);

b) S_2=\left\{v_1=-2X^2+X+1; v_2=X^2-2X+1; v_3=X^2+X-2\right\} in \mathbb R_2[X].

3. Dacă S=\{v_1,v_2,...,v_n\} este un sistem liniar independent în \mathbb R^n, studiați liniara independență a sistemului de vectori T=\{w_1=v_1+v_2; w_2=v_2+v_3; ...;w_n=v_n+v_1\}.

4. Fie S=\{v_1=X^3+X+3; v_2=2X^3-X^2+2; v_3=X^2+3\}.

a) Demonstrați că S este sistem liniar independent în \mathbb R_3[X].

b) Care dintre polinoamele P=2X+1 și Q=X+2 aparține subspațiului \textrm{span }S?

c) Este S o bază pentru \mathbb R_3[X]?

5. Determinați coordonatele vectorului v=\begin{pmatrix}2\\5\\3\end{pmatrix} în baza B=\left\{v_1=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}; v_2=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}; v_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-2\end{pmatrix}\right\} a lui \mathbb R^3.

6. Arătați că orice sistem de vectori ce conține vectorul nul este liniar dependent.

7. Determinați matricea de trecere de la baza B_1=\{e_1+e_2; e_1-e_2; e_1+e_2+e_3\} la baza B_2=\{2e_2+e_3; e_1+2e_3; e_1+2e_2+e_3\} în spațiul vectorial \mathbb R^3.

8. Fie V un spațiu vectorial de dimensiune n. Arătați că orice mulțime liniar independentă cu n elemente din V este bază pentru V.