MARIA GAETANA AGNESI este omagiată de GOOGLE cu un logo special la 296 de ani de la naștere.

 

MARIA GAETANA AGNESI a fost o femeie-matematician, lingvist și filozof italiană. I se atribuie scrierea primei cărți în care sunt tratate atât calculul diferențial cât și cel integral. A luptat pentru emanciparea femeii și accesul ei la educație.

În tinerețe își manifestă aptitudinile pentru limbi străine. Dezbate cu numeroși oameni de știință probleme ca: propagarea luminii, transparențacorpurilor, studiul geometric al curbelor. Se călugărește (intră în ordinul Ordre des Soeurs Bleues) și își dedică întreaga viață studiului matematicii. Scrie o lucrare despre calculul diferențial și integral pe care o publică în 1748 și care ulterior este tradusă în engleză și franceză. MARIA GAETANA AGNESI. Studiază curba de ecuație carteziană:

  ,

 care ulterior va fi numită bucla lui Agnesi.

Fiind femeie, MARIA GAETANA AGNESI nu a fost admisă în cadrul Academiei Franceze, dar în schimb intră la cea italiană, care se dovedește mai liberală. Spre sfârșitul vieții se dedică operelor de caritate.

Sursa: Realitatea.Net