Din motive lesne de înțeles, dăm numai inițialele studenților (Nume. Prenume.). Pentru lămuriri vă stau la dispoziție.

I-AB-311

A. F. A. 31
B. A. 26
B.R.A. 20
C.L. 20
G.D. 23
I.S.E. 27
L.D.G. 38
M.V.A. a
P.V. 38
R.A. 20
S.A.S. 28
S.C.M. 26
S.S.G. 30
S.D.G. 35
S.A.F. 32
T.R.M. 33
T.B.A. a

 

I-AB-313

B.D. 32
C.D.P. 24
C.G.R. 38
C.I.S. 15
C.G.N. 33
C.C.G. 33
C.A. 31
I.R.D. 36
I.V.M. 21
M.A.V. 16
M.I.F. 30
P.C.L. 35
P.A. 34
P.F.E. 37
R.C. 25
R.S.M. 30
S.G.I. 27
S.A. 35
S.C.C. 36
S.C.A. 40