Din motive lesne de înțeles, dăm numai inițialele studenților (Nume. Prenume.). Pentru lămuriri vă stau la dispoziție.

Vă atașez și rezolvarea problemei 5 din examen: problema 5 de la partialul AA.

A. A. M. 3,9
A. G. 4,8
B. V. B. 3,9
B. A. S. 4,2
B. C. I. 2,7
B. D. A. 3,5
C. I. 3,4
C. R. S. 4,4
C. B. C. 3,5
C. F. R. 2,5
D. C. -2,5
D. R. 4,8
D. R. A. 0,9
G. M. 4,4
I. M. F. 4,1
I. V. M. 4,5
M. C. A. -2,5
P. B. 5
P. M. A. 4,7
P. I. 4,3
S. I. A. -2,5
V. E. C.                     2,7